مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24012 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيطان چند تاست؟
همان گونه كه از آيات قرآن استفاده مي شود، دو گروه شياطين وجود دارند:
يك گروه شياطين جنّي مي باشند كه از جنود ابليس بوده از رهگذر وسوسه، انسان ها را منحرف مي سازند.
ديگر شياطين انسي، يعني انسان هاي طغيانگر و گمراه كننده كه با القاي شبهات و طرح برنامه هاي انحرافي، موجبات گمراهي انسان ها را فراهم مي سازند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ739ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.