مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا شيطان با نفس امّاره يكي است؟
شيطان با نفس امّاره فرق دارد. نفس امّاره، نفس انسان است، در صورتي كه از تمايلات و غرائز پيروي كند; در صورتي كه شيطان موجودي است وسوسه گر كه انسان را وسوسه مي كند و با القاي وسوسه در نفس انسان، آدمي را به كارهاي زشت مي خواند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ743ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.