مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شيطان چگونه موجودي است؟
شيطان از جن و داراي اراده و اختيار است; از اين رو وقتي عصيان و سركشي كرد، خداوند او را طرد و از رحمت خويش دور ساخت. اينكه امر خداوند به سجود، وي را هم شامل شد، به اين دليل بود كه وي هماره در ميان فرشتگان مشغول عبادت بود; تا آنجا كه فرشتگان او را از خود مي پنداشتند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ746ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.