مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

روشهاي شيطان، براي تثبيت القائات خويش و راه مقابله با آن چيست؟
سبب هايي كه براي انتطاع رابطه انسان با خدا مشغولند محدود به شيطان نمي شوند و چه بسا عوامل ديگر مؤثّرند ولي شيطان فقط دعوت و وسوسه مي كند و پاسخگو ما هستيم شيطان دشمن است، گمراه كننده است امّا آشكار(3) است چون در درون خود ماست و احتياج به استتار ندارد امّا روش هاي شيطان:
1. تزيين - براي انسان دنيا و باطل را زينت مي دهد و آرايش مي كند تا نفس هوسباز سربلند كند.
2. انحواءِ، شيطان خود گفته است آنها را وسوسه مي كنم و گمراه مي كنم تا در بيراهه هلاك شوند.
3. اضلال، آنها را گم مي كنم تا خود را نشناسند و از سرمايه هاي خود آگاه نگردند. پس زيانكار شوند.
4. آرزو و اُمينه - به آرزو مي بندد، سپس آدمها به وعده ها دلخوش مي كنند.
5. به نحوي - همانا به نحوي از شيطان است تا مؤمنان را غمگين كند(4).
در راه مبارزه، مراجعه به هدايت هاي قرآن و اهل بيت((عليهم السلام)) است كه در قالب ذكر به كمك انسان مي آيد تذكّر و يادآوري نقشه هاي شيطان را برملا مي كند و از دست رفته ها را بدست مي دهد اين يادآوريها عبارتند از:
1. سرمايه هاي عظيم انسان.
2. وسعت هستي در مقابل زودگذري و نقص دنيا.
3. عظمت الله و رحمت او.
4. دشمن هاي انسان و راهزن هاي او.
5. مرگ و دردها و رنجها(5).
هر كدام از اين يادآوريها، انسان را از درنگها و ركودها و غرورها و وسوسه ها و تحريك ها آزاد مي كنند. چون انسان هنگامي كه سرمايه اي عظيم خود را شناخت، ناچار به كارهاي بزرگ روي مي آورد و در بازارهاي بزرگ به تجارت مي پردازد. اين چنين از دام شيطان مي رهد و به خداوند پيوند مي خورد. زيرا اين خداست كه بارور مي كند و اين شيطان است كه ضايع مي كند كنار مي كشد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.