مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24028 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ديو موجودي خيالي است؟
ديو موجودي افسانه اي و خيالي است . است و يذو كه در وند يداد اوستا صفحه 16 آمده ، همان ديو مرگ است كه ايرانيان باستان عقيده داشتند داخل آب شده دست و پاي انسان را مي بندد و خفه مي كند . آري اگر منظور از ديو شيطان باشد ، داراي واقعيّت است و بايد از شرّ او به خدا پناه برد ؛ همچنان كه انسان براي شروع در خواندن قرآن از شرّ شيطان به خدا پناه مي برد و استعاذه مي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.