مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24029 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اهريمن همان ابليس و شيطان است؟
كلمه اهريمن را ايرانيان قديم به مبدأ شرور - كه آن را در برابر يزدان مي دانستند - اطلاق مي كردند و ابليس در قرآن مجيد نام آن موجود وسوسه انگيزي است كه مخلوق آفريده ي خداست . او در ميان ملايك بور و از سجده آدم تخلّف كرد و رانده درگاه الهي شد و پس از آن به وسوسه انسان ها پرداخت و به اين موجود ، شيطان هم گفته مي شود .
ولي ، ممكن است شيطان به نيروهاي طاغوتي سركش كه بر انسان ها ستم روا مي دارند و نيز بر ياران ابليس - از گروه انسان ها يا جنيان - اطلاق شود كه جمع آن شياطين است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.