مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرق بين ابليس و شيطان چيست؟
ابليس نام شيطاني است كه وقتي از طرف خداوند همراه فرشتگان مأمور سجده به آدم شد ، از فرمان خدا تخلّف كرد و رانده درگاه الهي شد و به وسوسه انسان ها پرداخت .
شيطان به نيروهاي گمراه كننده و وسوسه گر و متجاوز نيز اطلاق مي شود ؛ چنانكه در قرآن مجيد آمده است : « . . . شياطين الانس و الجن . . . » .
{P - سوره انعام ، آيه 112 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.