مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با آنكه شيطان ( ابليس ) يكي بيش نيست ، چرا قرآن مجيد به لفظ شياطين ، تعبير مي كند؟
شيطان در لغت اسم خاصّ ابليس نيست ، بلكه به هر موجود سركش و متمردي گفته مي شود ، و چون سركشي و طغيان صفت بارز ابليس است ، غالباً در مورد او به كار مي رود ؛ ولي اختصاص به او ندارد . از همين رو در قرآن مجيد آمده است : « شياطين الانس و الجن » از سوي ديگر خود ابليس نيز داراي همكاران زيادي از جنس خود مي باشد ؛ چنانكه در قرآن مجيد آمده است : « واجلب عليهم بخيلك و رجلك ؛ با جمله لشگر سواره و پياده ات بر آنها بتاز » . به اين جهت نيز كلمه {P - سوره انعام ، آيه 112 . P}
{P - سوره اسراء ، آيه 64 . P}
شياطين به كار مي رود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.