مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24097 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين حرف صحيح است كه بگوييم ظلم نسبي است؟
يكي از انحرافات فكري معاصر، همين نسبيت مفاهيم اخلاقي است چنين برداشتي از اخلاق، تزلزل شديدي در اخلاقيات ايجاد مي كند و ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود. يعني دروغ گاهي خوب، گاهي بد باشد، دزدي گاهي خوب گاهي بد باشد و ...
در بينش ديني در جاي خود ثابت شده است كه ما مفاهيم ثابت اخلاقي داريم كه متحول نمي شود. آنچه پذيرفته ايم اين است كه در شرايط خاصي يك حركت اخلاقي ممكن است عنوان ديگري پيدا كند، براي مثال، زدن ستم ظلم است. اما اگر بنابر يك مقصد تربيتي تنبيه شود، اشكالي در بين نيست چه بسا اين جا مي توان گفت ديگر اصلا ظلمي تحقق نيافته است.
بهر صورت به اين معني احتمال پذيرش نسبيت ظلم، قابل قبول است.
مرحوم مطهري در كتاب فلسفه اخلاق، استاد مصباح يزدي در كتابي به همين نام، صورتي تفصيلي از اين بحث ارائه داده اند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ55ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.