مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24102 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

2- مي خواهم درمورد عباداتي كه قبل و بعد از حركات نماز گفته مي شود توضيحي دهيد و بگوييد آيا آنها را در حال سكون بايد گفت و يا در حال حركت ؟
ج 2- حركات در وقت گفتن تكبيره الاحرام جايز نيست در وقت گفتن تكبيره الاحرام بايد بدن آرام باشد و اگر كسي عمدا درحاليكه بدنش حركت دارد , تكبيره الاحرام را بگويد باطل است و چنانچه سهوا حركت كند بنابر احتياط مستحب اول عملي كه نماز را باطل ميكند انجام دهد و دوباره تكبيره الاحرام را بگويد و احتياط بيشتر آن است كه نماز را تمام كند و دوباره اعاده نمايد .
« توضيح المسائل حضرت آيه الله صانعي , ص 155 , مسئله 930 »
واجب است كه شخص پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقداري بايستد ( يعني : درحال حركت نباشد ) تا يقين كند كه در حال ايستادن تكبير گفته است .
« توضيح المسائل حضرت آيه الله صانعي ,مسئله 938 , ص 156 »
موقعي كه نماز گزار ايستاده است بايد بدنش را حركت ندهد , ولي اگر از روي فراموشي بدنش حركت دهد اشكال ندارد , ولي در حال قيام موقع گفتن تكبيره الاحرام و قيام متصل به ركوع اگر از روي فراموشي هم باشد بنابر احتياط مستحب بايد نماز را تمام كند و دو باره بخواند .
«توضيح المسائل حضرت آيه الله صانعي , مسئله 940-941 , ص 156-157 »
موقعي كه انسان درحال نماز مي خواهد كمي جلو يا عقب برود يا كمي بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد , نبايد چيزي بگويد, در موقع گفتن ذكرهاي واجب هم بدن بايد بي حركت باشد , مثل ذكر ركوع , و سجود,در حال قرائت يعني سوره حمد و سوره و يا خواندن تسبيحات اربعه درحال بي حركتي بخواند . و اگر بي اختيار به قدري حركت كند كه از حال آرام بودن خارج شود . احتياط واجب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن , آنچه را در حال حركت خواند دوباره بخواند .
«توضيح المسائل حضرت آيه الله صانعي , مسئله 944 , 945 , 947 , ص 157»
خلاصه : درحال تكبيره الاحرام , قيام , ذكر, ركوع و سجود,قرائت تسبيحات اربعه بايد بدن بي حركت باشد و اگر مي خواهد حركت بدهد بايد نخواند يعني ذكر را نگويد در همه اين موارد بايد بدن بي حركت باشد والانماز باطل مي شود .
ضمنا مراجعه به توضيح المسائل حضرت آيه الله صانعي بحث نيت و تكبيره الاحرام و قيام بشود تا مطلب روشنتر و واضحتر شده .
«توضيح المسائل حضرت آيه الله صانعي , مسئله 1009 »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.