مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24104 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مگر پرستش خداوند بر عظمت مقام او مي افزايد ؟ اصولا خداوند چه نيازي به پرستش دارد ؟
عبادتها و نيايشهاي ما چيزي بر جاه و جلال خدا نمي افزايد همانگونه كه ترك آنهاچيزي از عظمت مـقـام او نـمـي كـاهـد , ايـن عـبادتها كلاسهاي تربيت براي آموزش تقواست ,تقوا همان احساس مسئووليت و خداجوئي دروني كه معيار ارزش انسان و ميزان سنجش شخصيت اوست .

تفسير نمونه ج 1 ص 118
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.