مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24105 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيـا ايـن اسـتـدلال وثـنـيين درست است كه چون خداوند با عقل و حس و خيال درك نمي شود ,نمي توان او را عبادت كرد . پس بايد يا ملائكه يا جن يا قدسين مقرب به خدا راعبادت نمود ؟
خـيـر , زيرا گرچه انسان به ذات الهي نمي تواند علم پيدا كند , اما صفات الهي مثل فاطر , خالق , عالم , قادر را مي تواند بشناسد و همين مقدار كافي است كه او رامورد عبادت قرار دهد .

تفسير الميزان ج 17 ص 77
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.