مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24149 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا عارفان هم از اولياالله مي باشند؟
را آسماني ديگر است == ( مثنوي / 5 / 2557 - 2556 ) ج س 2 - از آن جا كه اوليا الله همان انسان هاي كامل اند، اگر ويژگي هايي كه براي انسان كامل ذكر شد، در عارفان وجود داشته باشد، عارفان نيز اولياي الهي خواهند بود.مرحوم سيد حيدر آملي ( از عرفاي به نام اماميه و از معتقدان به ولاي اهل بيت ( ع ) مي گويد : ( ( به كسي كه در علم شريعت سرآمد و در علم طريقت داراي كارآيي لازم و در علم حقيقت ، صاحب بصر باشد، شيخ مي گويند ) ). بنابراين شيخ انسان كاملي است كه داراي اين ويژگي ها باشد، ( به نقل ازتفسير موضوعي قرآن كريم ، ج 1، ص 52 ) . البته چنان كه گذشت ، انسان كامل بالاصاله رسول خدا و عترت آن حضرت است و در مراتب بعد، هر كس به مراتبي از اين مقام نايل آيد، انسان كامل با واسطه و عاريتي است . بايد به اين نكته توجه داشت كه ولي الله شدن ، در بينايي و دارايي انسان است . اوبايد معارف الهي را به خوبي بفهمد ( بينايي ) و بر اساس آن عمل كند، ( دارايي ) . اگر چنين ولي اي يافتيد، حتما از او مدد جوييد؛ زيرا : حلقه كوران به چه كار اندريد؟== ديدبان را در ميانه آوريد== دامن او گير كاودادت عصا== درنگر كآدم چه ها ديد از عصي == ( مثنوي / 1 / 2139 - 2140 ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.