مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرق فلسفه با عرفان چيست ؟
فلسفه هم از نظر موضوع با عرفان فرق مي كند و هم از نظر روش. موضوع فلسفه وجود به معناي عام آن است و روش آن عقلي است ؛ ولي موضوع عرفان ( ( خدا ) ) است و روش آن روش عملي و از تغيير تهذيب وپالايش نفس است. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.