مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24152 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كتابي در مورد اصطلاحشناسي عرفان برايم معرفي كنيد .
در اين زمينه ر . ك : 1- اصطلاحات عرفاني علي اصغر حلبي انتشارات زوار2- گلشن رازشيخ محمود شبستري 3- تماشاگه رازشهيد مطهري 4-شاخص هاي عرفاني نشر نور فاطمه 5- مصطلحات عرفاني و مفاهيم برجسته در زبان عطارسهيلا صارمي 6- مدخلي بر رمزشناسي عرفاني جلال ستاري ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.