مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24153 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تعريف عرفان نظري و عملي چيست ؟
عرفان نظري نوعي جهان بيني وجهان شناسي و عرفان عملي نوعي سلوك و رفتار است . براي آگاهي بيشتر ر . ك : آشنايي با علوم اسلامي ، شهيد مطهري ، ج 1 ( فلسفه وعرفان ). ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.