مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24160 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عرفان چيست؟
مسائل عرفاني مسائلي است كه عشق بخدا و طريق وصول به او را از نظر عملي در انسان زنده مي كند و انسان را به خدا نزديك مي سازد عرفان كامل جز از طريق اسلام و عمل كردن به تعاليم آن و پيروي از رهنمودهاي پيشوايان ديني و امامان معصومين((عليهم السلام)) ميسر نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ33ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.