مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عرفان به چه معني است؟
عرفان به معني شناخت است و اصطلاحاً به شناختي كه از طريق الهام و اشراق صورت گيرد گفته مي شود و عرفان صحيح جز از طريق خاندان پيامبر((عليهم السلام)) و رهبران معصومين((عليهم السلام)) و پيروي از آنان ميسر نيست و افرادي كه از اين رهگذر وارد نشده و از راههاي ديگر خواسته اند به عرفان برسند به لغزش افتاده و به مقصود دست نيافتند. گرچه در پندار خويش خود را از عرفان برخوردار بدانند.
بنابراين رابطه ي محكم با خداوند و مناجات و نيايش با او و حضور قلب در نماز و توسل به رهبران معصومين((عليهم السلام)) و عمل كردن به دستورات خداوند و ترك محرمات و گناهان كه براساس عقائد صحيح و تلاش در راه تهذيب و تزكيه نفس صورت گرفته باشد مي تواند انسان را به عرفان حقيقي برساند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ93ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.