مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ميتوانيم سؤالاتمان را از عرفا پرسيده و با آنها مكاتبه كنيم؟

خواهر عزيز از آنجا كه انسانهاي سالك و كامل هرگز در پي كسب مقامات دنيوي ،جلب توجه مردم، مطرح كردن خود و عرضة كمالات خويش نيستند معمولاًناشناخته ميمانند و اگر لطف و عنايت پروردگار به ما بندگان عاصي نبود، هيچگاه همان تعداد اندك نيز شناخته نميشد. پس بهتر است ما بندگان نيازمند و فقير كه حتي لحظه لحظه وجودمان وابسته به لطف الهي است، هدايت را نيز از او طلب كنيم و در اين راه از هيچ تلاش و كوششي دست برنداشته و در پي كسب معارف و مهيا كردن زمينههاي كمال باشيم ;و بدانيم كه راه عرفان از مسير شرع اسلام ميگذرد و عمل به واجبات و ترك محرمات مهمترين عامل در رسيدن به مقام قرب الهي است. پس اين مسأله را مورد توجهقرار داده و آن را كم و حقير نكنيم.

خواهر عزيز! سعي نماييد در مجالسي كه اين بزرگان حضور دارند شركت كرده و از فضايي كه اين افراد پاك با نفسهاي زكيّه در آن نفس ميكشند، استفاده نماييد. مثلاً ميتوانيد در نماز جماعت آيت الله بهجت (حفظه الله)كه انساني واصل و كامل هستند شركت كرده و در صورت امكان ازايشان بخواهيد كه برايتان دعا كنند. امّا اگر روزگار بين شما و بندگان خاصش جدايي افكنده، سعي نماييد با مطالعه كتبي در مورد عرفان، از جمله رساله لقأالله رساله سير وسلوك ميزرا جواد آقا تبريزي، الهي نامه استاد حسن زاده آملي و گفتارهاي معنوي شهيد مطهري، مطالبي را در اين مورد بياموزيد ;همچنين خواندن زندگينامهها و داستانهايي در مورد روش زندگي اوليأ الهي ،باعث اشتياق و حركت سريعتر در اين طريق ميگردد كه از جمله اين كتب، برگي از دفتر آفتاب در مورد آيت الله بهجت (حفظه الله)، اسوه عارفان درخصوص ميرزا جوادآقاتبريزي، آيت بصيرت درباره آيت الله بهأالديني، اعجوبه عصر در مورد آقاي بهلول و كيمياي محبت در مورد شيخ رجبعلي خياط است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.