مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24172 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چشم برزخي چيست؟ اين موضوع آنقدر ذهن مرا آشفته كرده كه اغلب احساس مي كنم اشخاصي چون اساتيدم از اين قدرت بهره مند هستندخود را كمتر در معرض ديد آنها قرار مي دهم.
چشم برزخي را هيچ كس جز اولياء خالص ندارند و آنانكه كه داراي چنين چشمي هستند حكيمانه همانند خدايي كه اين قدرت را به آنان داده است برخورد مي كنند و خدا اين قدرت را به هر كسي افاضه نمي كند مگر در هر صد سال به چند نفر كه از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نكنند و آنان مأمور نيستند كه مطابق آن عمل كنند. زيرا صورت برزخي گاهي بر حسب اعمال روز پيدا مي شود كه با توبه و عمل صالح ديگر تبديل به صورت بسيار خوبي مي شود و آنانكه كه ذاتاً چنين صورت خبيثه اي را دارند مرتدها و معاندين و كفارند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.