مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24174 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عرفان اسلامي به چه معني است؟
عرفان اسلامي به معناي حقيقي همان است كه از طريق پيامبر و امامان((عليهم السلام)) به ما رسيده است و آنچه از ناحيه افرادي كه با مكتب اهل بيت پيامبر((عليهم السلام)) سروكاري نداشته اند مطرح است بايد آن را عرفان التقاطي ناميد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ17ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.