مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24210 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان عقل را تقويت كرد؟
براي تقويت عقل توجه به مطالب ذيل مفيد است : الف ) مطالعه و كسب علم مخصوصاً علومي كه به تقويت جهان بيني انسان كمك مي كنند.ب ) تفكر زياد .ج ) اعتماد به نفس و انجام كارهاي بزرگ . د ) عبادت و بندگي خداوند .ه ) دعا و استعانت از خداوند جهت ازدياد عقل. و ) رعايت تقواي الهي. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.