مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24211 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا عقل در كالبد انسان است يا در خارج از انسان؟
فلاسفه گفته اند كه عقل از مراتب نفس انسان است و عقل وي به برخي از حقائق مجرده كه خارج از انسان است نيز اطلاق مي شود مانند اصطلاحي كه فلاسفه در عقول دارند و عقل اول و دوم تا عقول عشره اطلاق مي كنند.
احاديث وارده مطابق اين است كه آفرينش عقل كه يك وجود غير مادي است، در خارج انسان وبوده و منافاتي با مراتب نفس ندارد.
1 - از رسول اكرم ((صلي الله عليه وآله)) : اولين چيزي كه خداوند آفريد عقل بود
(1)2 - از رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) : خداوند عقل را از نور پنهان در علم سابق خويش كه حتي پيامبران و فرشتگان، آگاه نبودند آفريد(2).
3 - امام صادق((عليه السلام)) : خداوند عقل را از چهارچيز آفريد، دانش، قدرت، نور و مشي(3)(خواست آمرانه)
توضيح اين احاديث در بحارالانوار جلد 1، ص 99 آمده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
3 و 2 و 3 - ميزان الحمه، جلد5، ص 2033 چاپ جديد.

ـ2391ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.