مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24214 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه علم چيست ؟ بعضي جاها چند تا علم بصورت بزرگ دارند به چه صورت ميباشد
ج2- علم به معناي علامت ونشانه است . علم از قديم الايام در جنگها به عنوان نشانه لشكر بود وامروز در عزاداري هايي كه براي امام حسين (ع) برپا مي كنند به عنوان علامت خاص هر هيئت با قداست خاصي در پيشاپيش هيئت حركت داده مي شود.
علَم تزئينات ويژه اي دارد كه هريك نماد يك موضوع خاص است . مثلاً شمايل شير نمادي از شجاعت علي (ع) وشمايل خروس نمادي از صبح وسحر و آهو نمادي ازمهرباني و بخشش امام رضا (ع) است . « در سنت عزاداري امام حسين (ع) هم در قديم ، پرچم هايي سه گوش داشتيم
1- اعيان الشيعه / ج10/ص363
2- مبلغان/ ش39 / ص128
3- استفتاآت / ج3 / ص531 / س38
4- بيانات رهبري واستفتاآت آيات عظام پيرامون عزاداري عاشورا / ص35
5- همان / ص42

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.