مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24215 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

كاربرد عسي و لعل كه به معناي شايد است از طرف خدا چه توجيهي دارد ؟
اين كلمات در جايي بكار مي رود كه براي رسيدن به هدف مقدمات زيادي لازم است به هنگامي كه يك يا چند قسمت از اين مقدمات حاصل شود هرگز نمي توان حكم قطعي به وجود آن هدف كرد بـلـكـه بايد به صورت يك حكم احتمالي بيان شود مثلا قرآن مجيدمي گويد : هنگامي كه قرآن خـوانـده شود گوش كنيد و خاموش باشيد اميد است مشمول رحمت خداوند شويد روشن است كه تنها با گوش دادن آيات قرآن انسان مشمول رحمت خداوند نمي شود بلكه اين يكي از مقدمات است و مقدمات ديگر آن فهم و درك آيات وسپس به كاربردن دستوراتي است كه در آنها آمده لذا در ايـن گـونـه موارد بايد بصورت يك حكم احتمالي بيان گردد و تنها با وجود مقدمه نمي توان حكم قطعي به حصول نتيجه كرد .

تفسير نمونه ج 4 ص 35
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.