مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از پـيـامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم نقل شده است : نيه المومن خير من عمله و نيه الكافر شر من عمله ; نيت آدم با ايمان از عمل او بهتر است و نيت كافران از كردار آنها بدتر مي باشد . مقصود از اين حديث چيست و چگونه نيت يك فرد از عمل او بهتر يا بدتر مي باشد ؟
حـديـث مورد بحث از احاديث معروف اسلام است و محدثان سني و شيعه آن را از پيامبربزرگوار نقل كرده اند . (1)حـديـث مـزبور را علما و دانشمندان به صورتهاي مختلفي تفسير كرده اند و ما از ميان آنها يك تفسير را كه از همه روشنتر است يادآور مي شويم . نـيـت و هـمت مومن همواره بالاتر از آنچه انجام مي دهد مي باشد و چه بسا او براي انجام يك دهم آنـچـه كـه تـصـميم گرفته است و تمايل دارد موفق نمي گردد و اين مطلب ( همت بلند و نيت بـلـندتر از ميزان عمل ) اثر مستقيم ايمان به خداست ; و يك فردبا ايمان بر اثر ايمان به پاداشهاي اخـروي و كـيـفرهاي روز رستاخيز , وجود اوكانون افكار پاك و خيرخواهانه و همت بلند نسبت به انجام اعمال نيك است - اگرچه هنگام عمل - موفق به مقدار كمي از منويات خود گردد . ولـي بـر عـكـس , يـك فـرد كـافـر بـر اثر فقدان ايمان به خدا و نداشتن ترس باطني ازكيفرهاي پـروردگـار , وجود او كانوني از افكار فاسد مي گردد و همواره تصميم مي گيردكه هر نوع عمل زشت و بدي را انجام دهد ; ولي چه بسا روي يك سلسله موانع اجتماعي و يا فقدان وسايل نتواند به بـسـيـاري از آنـچه كه تصميم گرفته است جامه عمل بپوشاند ; در اين صورت نيت او براي انجام كارهاي زشت بيش از آنچه كه انجام مي دهد مي باشد . از اين جهت پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله و سلم مي فرمايد :نيت كافر بدتر از كردار اوست . آنچه گفته شد مضمون حديثي است كه از امام باقر عليه السلام پيرامون اين حديث نقل شده است . (2)

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - بـه كتاب كافي , ج 2 , صفحه 82 و المحجه البيضاء , جلد 8 , صفحه 109 و احياءالعلوم غزالي و الجامع الصغير سيوطي , مراجعه بفرماييد . 2 - متن حديث امام باقر (ع ) اين است : نيه المومن خير من عمله لانه ينوي من الخير مال

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.