مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24260 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جريان غدير براي اثبات ولايت بوده , يا براي زدودن ذهنيتي كه نسبت به حضرت علي (ع )در سفر يمن به وجود آمده بود ؟
آوازه عـدالـت و تـقـيـد شـديد حضرت علي (ع ) به رعايت اصول و قوانين خاص دوران حكومت او نـيست , گرچه بسياري از خطبا و گويندگان و نويسندگان هنگامي كه از دادگري وپارسايي امام سخن مي گويند, غالبا به حوادث دوران حكومت او تكيه مي كنند, زيرازمينه بروز و تجلي اين فـضـيلت عالي انساني و خصلت نيكو در دوران حكومت آن حضرت بسيار مهيا بود, بلكه عدالت و دادگـري امـام و سختگيري و تقيد او به رعايت اصول از عصر رسالت , زبانزد خاص و عام بود , از ايـن رو افـرادي كـه تـحـمل دادگري امام رانداشتند, هميشه از حضرت علي (ع ) به پيامبر(ص ) شـكـايـت مي بردند و پيوسته باعكس العمل منفي پيامبر گرامي اسلام (ص ) مواجه مي شدند, در تـاريـخ سـيره امام علي (ع )در عصر رسالت حوادثي چند گواه بر اين مدعي است كه به دو نمونه اشـاره مـي گـردد:1ـ در سال دهم هجرت كه پيامبر گرامي اسلام (ص ) عزم زيارت خانه خدا را داشت ,حضرت علي (ع ) را با گروهي از مسلمانان به يمن اعزام كرد , حضرت علي (ع ) ماموربود كـه در بـازگـشـت از يمن پارچه هايي را كه مسيحيان نجران در روز مباهله تعهدكرده بودند, از ايـشـان بـگـيـرد و به محضر رسول خدا(ص ) برساند. او پس از انجام ماموريت آگاه شد كه پيامبر گـرامـي رهـسپار خانه خدا شده است , از اين جهت مسيرحركت خود را تغيير داد و رهسپار مكه شـد, آن حـضـرت راه مـكه را به سرعت مي پيمود تاهر چه زودتر به حضور پيامبر(ص ) برسد و به همين جهت پارچه ها را به يكي از افسران خويش داد و از سربازان فاصله گرفت تا در نزديكي مكه بـه حـضـرت پيامبر(ص ) رسيد,حضرت از ديدار او فوق العاده خوشحال شد و چون او را در لباس احـرام ديـد از نـحـوه نيت كردن او پرسش نمود حضرت در جواب رسول خدا(ص ) گفت : من به هـنـگـام احـرام نيت كردم كه بارالها به همان نيتي كه پيامبر(ص ) احرام بسته است من هم محرم مـي شـوم حـضـرت عـلـي (ع ) از مـسـافـرت خـويـش بـه يـمـن و پـارچـه هايي كه آورده بود به پـيـامـبـر(ص )گـزارش داد و سپس به دستور پيامبر(ص ) به سوي ياران خود بازگشت تا همراه آنـان دوبـاره به مكه باز گردد, وقتي امام به جمع سربازان رسيد , مشاهده كرد كه افسرجانشين وي تمام پارچه ها را ميان سربازان تقسيم كرده است و سربازان نيز پارچه هارا به عنوان لباس احرام به تن كرده اند , امام از عمل او سخت ناراحت شد و به اواعتراض كرد كه چرا قبل از آن كه پارچه ها بـه حـضـور پيامبر اسلام (ص ) برسد , آنهارا تقسيم نموده است . او گفت كه بر اثر اصرار سربازان پـارچـه هـا را بـه عـنـوان امـانت به آنها دادم كه امام فرمود : تو چنين حقي نداشتي و دستور داد كـه پـارچه هاي تقسيم شده را جمع آوري نمايند تا در مكه به پيامبر(ص ) تحويل گردد.همچنين گـروهـي كـه هـمـواره از عـدل و نظم و انضباط رنج مي برند و مي خواهند همواره امور بر طبق خـواسـتـه هاي آنان جريان يابد , به حضور پيامبر اسلام (ص ) رسيدند و ازحضرت علي (ع ) شكايت كـردند.پيامبر گرامي اسلام (ص ) كه از كار حضرت علي (ع ) و از جريان دادگري او آگاه بود,به يـكـي از يـاران خـود دسـتور داد تا به ميان جمع رفته و اين پيام را به آنان برساند كه از بدگويي درباره حضرت علي (ع ) دست برداريد كه او در اجراي دستور خداسخت دقيق و بسيار سخت گير است و هرگز در زندگاني اوتملق و مداهنه وجود ندارد.(1)2ـ پيامبر گرامي اسلام (ص ) حضرت عـلـي (ع ) را در راس گـروهـي كـه خـالد در ميان آنان بود , به يمن اعزام نمود . ارتش اسلام در نـقـطـه اي از يمن تا قبيله بني زيد به نبردپرداخت و بر دشمن غالب گرديد و غنايمي را به دست آورد.روش امـام در تـقـسـيـم غـنـايـم مـورد رضـايـت خـالـد واقع نشد و براي ايجاد سو تفاهم ميان پيامبر(ص ) و حضرت علي (ع ) نامه اي به رسول خدا نوشت و آن را به شخصي به نام بريده داد تا آن را به حضور پيامبر(ص ) برساند. بريده مي گويد: من به سرعت خود را به مدينه رساندم و نامه را بـه مـحضر رسول اللّه (ص ) تسليم نمودم , يكي از ياران حضرت , نامه را براي پيامبر(ص ) خواند چون قرائت نامه به پايان رسيد ديدم آثارخشم در چهره پيامبر نمايان شد. بريده مي گويد: از عمل خـويـش پشيمان شدم و گفتم كه به فرمان خالد دست به چنين كاري زدم و چاره اي جز اطاعت نـداشـتـم , بـريـده مـي گويد:پس از اتمام سخنم پيامبر(ص ) فرمودند: ( فانه مني و انا منه و هو وليكم بعدي ).(2)آنچه از اين دو حادثه به دست مي آيد, عدالت علي بن ابيطالب است و نيز خنثي نـمـودن شـكايت بدگويان درباره علي بن ابيطالب توسط پيامبر گرامي اسلام (ص ).گروهي نيز جـريـان مهم غدير را به شكايت عده اي كه توان تحمل عدالت و دادگري حضرت علي (ع ) را ربط مي دهند و مي گويند كه آن حادثه عظيم براي زدودن همان ذهنيت هايي است كه درباره علي بن ابـيطالب در سفر شام و قضيه جمع آوري پارچه ها پيش آمده بود, ولي با اندك تامل در اصل جريان غدير و سخنان پيامبر(ص ) نادرستي اين گفته ها روشن مي گردد.جريان غدير از اين قرار است كه خويش مي توان گفت كه اين حادثه براي امر مهم تري اززدودن ذهنيتها نسبت به حضرت علي (ع ): در سـفـر حجه الوداع كه در سال دهم هجرت واقع شد,پيامبر گرامي اسلام (ص ) در محلي به نام بوده است و آن هم چيزي غير از ولايت و امامت حضرت علي (ع ) نمي باشد .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- بحار الانوار, علامه مجلسي , ج 21, ص 385.2- اسد الغابه في معرفه الصحابه , ابن اثير, ج 1, ص 76.3- احتجاج , مرحوم طبرسي , ج 1, ص 71 الي 86.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.