مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24277 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سِرّ اين كه غريزه جنسي قوي است و اكثريت هم به واسطه آن گمراه شدهاند چيست؟

غريزه جنسي، همانند ميلها و كششهاي دروني ديگر، لازمه روح انسان وفطري است. غدد جنسي منشأ تحوّلي عميق در جسم و جان انسان ميشود. دكتر كارل مينويسد: غدد جنسي، نه تنها وظيفه حفظ نسل و نژاد را بر عهده دارند، بلكه در فعاليتهاي رواني و معنوي مانيز مؤثرند.(1)

خداوند به موجب حكمت خويش، غريزه جنسي را وسيله توليد مثل و بقاي نسل قرار داده است. در اين صورت فقدان آن، موجبات انقراض و ضعيف بودن آن، تمايل انسان را براي تشكيل خانواده و به دوش كشيدن مسئوليت و سختيهاي بسياري كه در اين راه بايد برخود همواره كند، ضعيف مينمايد، در نتيجه يكي از اركان اساسي تشكيل خانواده و بقاي نسل بشري را در معرض تهديد جدي قرار ميدهد.

البته اين تمايل نفساني مانند تمايلات ديگر حدّ و مرز دارد كه اگر به افراط يا تفريط بگرايد، مشكلاتي را ايجاد ميكند. از اين رو اسلام براي اعمال اين غريزه جنسي سه محدوديت در نظر گرفته است:

1- ارضاي غريزه جنسي محدود به جنس مخالف ميباشد.

2- مصالح كلي جامعه در نظر گرفته ميشود، يعني رابطه جنسي در چارچوب ازدواج قانوني و شرعي ميباشد.

3- روابط زناشويي در محدوده شرع صورت ميگيرد.(2)

اگر افرادي به انحراف كشيده شدهاند، اشكال در اصل غريزه جنسي نيست، بلكه در ارضاي ناصحيح آن است.

امام علي(ع) ميفرمايد: كسي كه در شهوت تند روي كند، آفات و بلايا نيز به سرعت به سوي او ميشتابد.(3) اين امر اختصاص به غريزه جنسي ندارد، بلكه در مورد امر تغذيه و غيره نيز صادق است. غذا خوردن براي سلامتي انسان ضرورت دارد اما اگر به حد اسراف و پرخوري برسد، مضرّ خواهد بود.

در عين حال نبايد تفريط در اين غريزه را ناديده گرفت (كه برخي مكاتب غربي به آن توصيه ميكنند) و آثار و نتايج بدي به همراه خواهد داشت و اسلام آن را نيز نميپذيرد. هم چنين عوامل ديگري را كه موجب فراهم نشدن مقدّمات ازدواج و بهرهگيري سالم از اين غريزه را فراهم ميكنند، نبايد از نظر دور داشت؛ زيرا بسياري از زياده رويها و در نتيجه گمراهي، به واسطه عدم تأمين منطقي اين نياز غريزي ميباشد. در مورد آيه قران كه در سؤال شما آمده كه انسان، ضعيف آفريده شده، مربوط به ضعف انسان يا اراده او در مقابل غريزه جنسي نميباشد.

پي نوشتها:

1. الكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته، ص 100.

2. محمد تقي مصباح، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 248، با تلخيص و تصرّف.

3. غررالحكم، ج 5، ص 327.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.