مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24282 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

3- آيا كسي كه خصلتي داشته باشد ودرباره خصلت او صحبت كنند غيبت حساب مي شود يا خير ؟
ج3- بلي غيبت حساب مي شود و عيبجويي از مومنين حايزنيست وبايد توبه كند ونسبت به صفا ت ظاهر كه همه از آن آگاهي دارند اگر قصد هتك وتحقير نداشته باشد اشكال ندارد .
استفتاآت, ج 2 ,ص 20تا 618 ,مسله 13,11,8,7,

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.