مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24287 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نمونه اي از روايات اهل بيت (ع ) درباره غيبت حضرت مهدي (عج ) را بيان كنيد ؟
1 - عبدالعظيم حسني (ع ) از حضرت امام محمد تقي (ع ) از پدرانش از علي (ع ) نقل كرد . كه حضرت فرمودند :قائم ما غيبتي دراز مدت دارد گويا شيعيان را مي بينيم كه در زمان غيبت او همانندحيوان گرسنه اي كه دنبال چراگاه مي گردد , در جستجوي اويند ولي او را نمي يابند . آگاه باشيد كه هر كس از ايشان كه بر دينش ثابت بماند و در اثر طول غيبت امامش ,دچار قساوت قلب نگردد در روز قيامت با من در درجه من خواهد بود . سـپـس فرمود : هنگامي كه قائم ما قيام كند , بيعتي از هيچكس بر گردن او نخواهدبود ( و هيچ حـاكـم سـتـمگري تسلطي بر او نخواهد داشت ) و بدين منظور مخفيانه متولدمي شود و از چشم مردم غايب مي گردد . ( مـنـتـخب الاثر , ص 255 )2 - اثر حضرت سجاد (ع ) روايت شده كه فرمودند : قائم ما دو غيبت دارد كه يكي طولاني تر از ديگري است و تنها كساني كه يقين قوي و معرفت صحيح داشته باشند , برامامت او ثابت مي مانند . ( منتخب الاثر , ص 251 )

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.