مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24321 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا فكر گناه مخصوصا گناهان كبيره گناه است و عقوبت دارد
خير، عقوبت و عذاب براي عمل است; البته فكر گناه گاهي مقدمه و

باعث حركت به طرف گناه ميشود كه خود موجب سياهي قلب ميشود;

ولي عذاب ندارد و با استغفار و لعنت به شيطان ميتوان خود را از اين افكار

نجات داد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.