مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24327 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قداست ولي فقيه و مرجع ديني چه تاثيري در جامعه دارد ؟
كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت ; با همين قداست حفظ شده است . مردم در طول تاريخ براي مراجع خود احترام خاصي قائل بوده اند . دشـمـنـان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند , به طوري كه هميشه از حكم جهاد مرجع ديني مي ترسيده اند . بايد ديد كه حكم جهاد يك مرجع پير چه تاثيري در جامعه دارد . از آن رو كـه ولـي فـقـيـه از قـداست ويژه اي برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان مي دانند ,حاضرند همگي جان و مال و هستي خود را فدا كنند . فـتواي تاريخي ميرزاي بزرگ درتحريم تنباكو , استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايي بخشيد . در عصر حاضر نيز همگي شاهد بوديم كه چگونه امام خميني قدس سره انقلابي را رهبري كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهي را ريشه كن ساخت و به جاي آن جمهوري اسلامي رابرقرار كرد . اگـر قـداسـت مرجعيت نبود , چه كسي حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاي دژخيمان شاه قرار دهد ؟ اگر مردم حكم امام را حكم خدا و امام زمان نمي دانستند , چه كسي حاضر بود از لذتهاي دنيا دست شسته و شب و روزش را درجبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند ؟ اكـنـون مـي تـوان فهميدكه چرا دشمنان اسلام از ولي فقيه و مرجعيت قداست زدايي مي كنند ؟ قـداست , ضامن بقاي نظام تجربه نشان داده است مرجعيت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است . مرجعيت , پيوسته جامعه را از خطرات جدي رهانيده است . اكـنـون دشـمـنان اسلام , پس از مطالعات روانشناسانه , رمز وحدت امت و پايداري نظام اسلامي رابـخـوبـي شناخته اند ; آنها دريافته اند قداستي كه مردم براي رهبري و ولايت امرقائلند , نظام و انـقـلاب را بـيـمه كرده است , از اين رو تمام تلاش و همت خود رابراي شكستن اين قداست بكار گـرفـتـه اند , تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولتمردان و يا حتي افراد عادي است . آنها چنين القا مي كنند همان گونه كه از وزير , وكيل و يا يك شخصيت قضايي مي توان انتقاد كرد , مـي تـوان از ولـي فـقيه انتقاد كرد البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولي فقيه هستيم , ولي با روش صحيحي كه نشانه خيرخواهي و دلسوزي است . بـه هر حال زماني كه قداست رهبري شكسته شد ديگركسي امر او را مطاع نمي داند و عمل كردن به دستورهاي او را وظيفه شرعي نمي شمرد وكسي كشته شدن در اين راه را شهادت نمي داند در ايـن هـنگام است كه دشمن به تمام اهدافش رسيده است , زيرا در مواقع بحراني ديگر كسي وجود ندارد كه با يك فتواتوطئه ها را خنثي كند و كشور را نجات دهد . كـمـي بيانديشيم كه شكستن اين قداست به سود كيست ؟ و القا كنندگان اين شبهات درپي چه امري هستند ؟

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.