مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24330 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به نظرشما بهترين چيزي كه انسان مي توانداز معبود خود درخواست كند چيست؟
بهترين درخواست از معبود خود اوست و خوشا به حال آنان كه از خداخداي را مي جويند و جز به او دل نبسته اند. الهي! چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم وتاج برسر و چون درخود نگرم از جمله خاكسارانم وخاك بر سر اگر نفسي با تو پردازم به جور و قصور نپردازم. (مناجات نامه خواجه عبدالله انصاري)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.