مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24335 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) و (آمنوا و عملوا الصالحات)چيست و به چه كارهايي عمل صالح گفته مي شود؟
اما معناي عبارت «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اين است كه (به خدا پناه مي برم از شيطان رانده شده) زيرا چنانكه قرآن فرموده است او دشمن آشكار انسانها است و از طريق اغوا و گمراه سازي انسانها و مانع و حاجب شدن از دريافت و درك پيام الهي و طريق هدايت كينه خود را عملي مي سازد و براي رهايي از دامهاي خطرناك او با تمام وجود و با زبان و دل بايد به خداوند بزرگ پناه برد. اما اعمال صالح كليه اموري است كه خداوند بزرگ به آنها امر نموده يا وعده پاداش برآنها نهاده است مانند: ياد خدا ياد مرگ ياد قيامت دوستي دوستان خدا و دشمني با دشمنان او جهاد در راه خدا خدمت به جامعه اخلاق خوب انجام عبادات گوناگون مانند نماز دعا روزه و .... آدرس ايشان قم: بلوار امين كوي دكتر صادقي موسسه اسرا البته بعيد است بتوان از طريق مكاتبه رابطه پيوسته اي با امثال ايشان كه گرفتاري هاي زيادي دارند برقرار نمود. درحال حاضر توصيه مي شود از كتاب «چهل حديث» حضرت امام خميني به طور جدي استفاده كنيد نيز جزوه «محاسبه النفس» براي آغاز بسيار مفيد و لازم است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.