مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24352 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معناي اين حديث چيست - اگر زن و مرد آميزش كنند و كودكي آنها رابه بينند يا صدايشان را بشنود آن كودك زنا كار خواهد شد).
ترديدي نيست كه رفتار پدر و مادر، تأثيرات بسيار عميقي بر شخصيت فرزندان و نحوه رفتار آنها دارد. ازاين رو در دستورات اخلاقي اسلام، آورده است كه نبايستي كودك شاهد منظره آميزش و ديگر توابع آن باشد؛ چرا كه اين صحنه، موجب بلوغ زودرس و هيجانات خاص جنسي و بروز انحرافات مي گردد. در رابطه با روايت، توجه به چند نكته ضروري است: اين روايات و روايات مشابه آن در موضوعات مختلف، به نحو اقتضا است نه علت تامه؛ يعني، آن كه مشاهده چنين منظره اي، مي تواند پيامدهاي آن چناني داشته باشد؛ ولي نه اين كه حتماً و قطعاً كودك ناظر، زناكار خواهد شد. نمونه اين موضوع در روايات بسيار است؛ مثلاً گفته شده: «كسي كه گرسنه اي را سير كند بهشت براي او واجب مي شود»، {V(بحار الانوار، ج 74، ص 361)V}. حال اگر بهشت رفتن به اين آساني است، در اين صورت فقط كافي است آدمي، فقيري را سير نمايد؟! مسلّم است كه اين موضوع با اصول و قواعد ديگر، سازگار نيست، بنابراين اين روايت و امثال آن بيان اقتضا است؛ يعني، اگر كسي گرسنه اي را سير كند، زمينه رفتن به بهشت را فراهم مي كند؛ البته در صورتي كه مانعي در كار نباشد. در مورد شنيدن صداي... مسأله به همين گونه است؛ نه اين كه حتميت و قطعيتي در كار باشد وگرنه ديگر تكليفي بر شما نبود؟! ولي شما اكنون با اختيار و اراده خود، قادر بر كنترل خويشتن هستيد و با فضل الهي، مي توانيد نفس را مهار كنيد. خداوند نيز هم بخشاينده است و هم پوشاننده و از بين برنده اثرات سوء گناهان. از سوي ديگر، ممكن است شيطان با همين وسوسه، به سراغ شما بيايد كه بدين صورت كه به شخص القا كند: «من اصلاح ناپذيرم»، «راه برگشت براي من نيست» و... بنابراين از اين بابت نگران نباشيد. در مورد شخصي كه با او دوست شده ايد، گفتني است چنين افرادي، گوهرهاي ارجمندي هستند كه كمتر يافت مي شوند؛ ولي مشاهده آنها اتمام حجتي است برايشان كه بداند در هر شرايطي، مي توان درست بود و در راه مستقيم گام برداشت. اين واقعيت را هم بايد در نظر داشت كه نيروي جنسي، غريزه اي نيرومند و طوفانگر است و بالاخره هر از گاهي، جوان را تحت تأثير تلاطم هاي خود قرار مي دهد و چه بسا او را به گناهاني نيز وا مي دارد؛ ولي حتي در صورت ارتكاب گناه نيز نبايستي مأيوس شد. مگر خود او نفرموده است: «اي كساني كه بر خود ستم كرده ايد! از رحمت خداوند مأيوس نشويد، خداوند همه گناهان را مي آمرزد». در مورد ازدواج نيز توصيه ما اين است كه، علي رغم نبودن امكانات مادي، با توكل بر خداوند، مصمم بر آن شويد. خداوند خود، راه اين كار را هموار خواهد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.