مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24372 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه زن و شوهر مي توانند آرامش بخش همديگر باشند؟
دوست عزيز، قرآن مجيد در باب ازدواج جوابتان را به طور صريح بيان فرموده: «زنان لباس مردان هستند و مردان لباس زنانند»؛ يعني، زن و مرد بدون برتري، امين، صادق، رازدار، زيبا، جلوه دهنده، گرمابخش، آرامش بخش، رفع كننده عيب و نقص، كامل كننده و عزت بخش يكديگرند. البته همه اين اوصاف در صورتي است كه زن و مرد براساس قانون و مقررات با هم پيمان ازدوج ببندند مثل اين كه زن و مرد هم كفو باشند و از نظر روحي و ايده ها و اعتقاد با هم جور باشند و نيز از اصالت خانوادگي برخوردار باشند و نيز زن و مرد از سلامت جسمي و روحي برخوردار باشند. خلاصه اگر ازدواج براساس شرايط فوق صورت گيرد آيه شريفه مصداق پيدا مي كند و زن و مرد آرامش بخش يكديگر خواهند بود و چنين ازدواجي زن و مرد را از بي حيايي، چشم چراني، بي عفتي خارج مي كند و به صورت انساني با ايمان، مصمم و پرتلاش درمي آورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.