مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت جبرئيل براي هفت چيز آرزو كرد كه فرزند آدم باشد، اين هفت مسأله كدامند؟
پيامبر(ص) فرمود: «اي علي! جبرئيل براي هفت عمل آرزو كرد كه از بني آدم باشد: نماز جماعت، همنشيني با علما، اصلاح بين مردم، نوازش يتيم، عيادت مريض، تشييع جنازه و آب دادن به حاجيان. پس تو در اين كارها كوشا باش»، {V(مواعظ العدديه، ص 195 - هزار و يك سخن، ص 207)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.