مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

صدقه و كارهاي خير چه آثاري دارند؟
صدقه دادن و به طور كلي انجام كارهاي خوب بلا و گرفتاري را از انسان دور مي نمايد. البته بعضي امور تقدير حتمي است و قابل پيشگيري و دور نمودن نيست. در اين صورت صدقه و كار نيك نمي تواند آن را دفع نمايد. اما ثواب و نتيجه صدقه و كار نيك براي شخص محفوظ است و هم چنين با صدقه دادن و انجام كارهاي خوب بعضي بلايا تخفيف مي يابد و يا تغيير جهت و موضوع مي دهد. مثلاً چه بسا در آن مسافرت حادثه اي به مراتب سنگين تر و بدتر از اين در انتظار شما بوده كه با دادن صدقه تنزل يافته و در اين ميان تنها كيف پول و مدارك شما مفقود گرديده است. صدقه دادن مطمئناً موثر است اما اين اثر صورت هاي گوناگون دارد. صورتي از آن دفع و رفع بلا است و صورت ديگر آن تخفيف بلا و يا تغيير جهت دادن آن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.