مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24381 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از خاموشي و سكوت كه در برخي از روايات به آن دعوت شده ايم چيست
منظور از روايت ديگر كه مي فرمايد: «خاموشي بهتر از سخن گفتن است مگر در مورد حاجت» اين نيست كه شخص هميشه ساكت باشد و با ديگران هيچ ارتباطي نداشته باشد. بلكه مراد اين است كه از سخنان پوچ و بي معني و سخناني كه هيچ نتيجه مثبت و تأثيري در زمينه هاي آموزشي و تربيتي شما و ديگران ندارد، دوري كنيد، ولي اگر سخن شما موجب افزايش دانش يا ارائه راهنمايي و راه صحيح براي ديگري است و يا تأثيرات خاص روحي رواني را به دنبال دارد، نه تنها بد نيست، بلكه لازم و ضروري است، چه بسا با يك كلمه و يا چند دقيقه سخن گفتن فردي يا افرادي را نجات دهيد، بنابراين اگر امر دائر باشد بين اين كه انسان سخن بي فايده و بي تأثير بگويد و عمر خود را با سخنان بيهوده تلف كند يا خاموش باشد، يقيناً خاموشي بهتر است ولي در مقايسه با سخن مؤثر و ثمربخش يقيناً سخن گفتن بهتر و گاه ضروري است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.