مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24440 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه رابطه يا تفاوتي ميان ريا و شرك وجود دارد و راه درمان ريا چيست؟
ريا يكي از اقسام شرك است و شرك يعني چيزي را همتا و در عرض خدا قرار دادن
ريا؛ يعني، عبادت و كاري را به جهت ديدن و خبر يافتن مردم انجام دادن. البته ريا، داراي مراتب مختلفي است. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به كتاب شريف معراج السعادة بحث ريا مراجعه كنيد.
براي درمان آن چند راه وجود دارد:
1- حب جاه و منزلت نزد مردم كه اساسيترين عامل رياست را بايد از دل بيرون راند و نسبت به خوب و بد گفتن مردم كاملا بيتوجه بود. بلكه بيش از هر چيز بايد دل را متوجه خدا و كسب محبوبيت نزد او نمود.
2- بايد هميشه متوجه خطرات ريا بود كه : اولا: قلب را تيره ساخته و توفيق اصلاح نفس را ميربايد. ثانيا: اعمال نيك را ميسوزاند و به جاي نعيم فردوس تبديل به آتش دوزخ مينمايد.
3- بايد در نظر داشت كه ريا اعمال نيك را ميسوزاند و به جاي نعيم فردوس تبديل به آتش دوزخ مينمايد.
4- بايد متوجه اين نكته بود كه محبوبيت نزد خلق اندك سودي ندارد و كسب منزلت نزد آنان طلب حاجت از نيازمندان است. زيرا همه عين فقر و احتياج در پيشگاه پروردگارند.
5- عادت كردن به عبادات پنهاني.
6- توجه به مقامات معنوي مخلصين و ارزش اخلاص.
7- استعانت از پروردگار و توسل به اهل بيت عليهمالسلام.
در پايان گفتني است:
1 - توبه از هر گناهي - حتي شرك - پذيرفته است.
2 - شيطان در بسياري مواقع براي گمراه كردن انسان از اين راهها وارد ميشود كه داري ريا ميكني و... بنابر اين سعي كنيد راه را براي شيطان ببنديد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.