-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2445 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

چه گروه هايي در اوّل انقلاب در كشور وجود داشت؟ با توجه به اين كه اول انقلاب گروههايي در كشور وجود داشت، آن گروهها چه شدند؟

ابتداي انقلاب گروههايي بودند كه در زمان انقلاب به وجود آمدند. از مهمترين آنها سازمان مجاهدين خلق بود كه داراي تشكيلاتي قويتر از ديگر گروهها بود و اين به خاطر آن بود كه در ابتداي پيروزي انقلاب، پادگانها و كلانتريها كه به دست مردم ميافتاد، اينها اسلحههاي فراواني را ربودند تا در وقت مناسب از آنها استفاده نمايند. اين گروه بعداً ضربههاي شديد به انقلاب اسلامي زد و افراد و شخصيتهاي فراواني به دست آنان ترور شدند و به شهادت رسيدند. اين گروه به كشور عراق فرار كردند و در آن جا فعاليتهايي عليه انقلاب اسلامي دارند. گروه ديگري كه در بدو انقلاب ظهور و بروز كرد،گروه فرقان بود. اين گروه نيز كارش را با ترور شخصيت هايي چون شهيد مطهري، و شهيد قرني و شهيد مفتح شروع كرد. خوشبختانه رهبر اين گروه دستگير شد و چون گروه كوچكي بود، متلاشي شد.

سازمان فدائيان خلق ايران نيز از ديگر گروهها بود، كه كمونيست بودند و بعداً به دو گروه اكثريت و اقليّت تقسيم شدند. اينها نيز فراري شدند يا معدوم، و حركتهاي ايذايي توسط اينان در شمال كشور و جنگلهاي شمال صورت گرفت.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.