مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24458 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت انسان و جن در چيست و آيا جنيان هم مثل انسان مكلف به تكاليفي هستند؟
انسان و جن دو موجود متفاوت هستند يكي از خاك است و ديگري از آتش آنچه كه از انسان مي دانيم تركيب او از روح و جسم و قوا و استعدادهايي كه خداوند به او عطا نموده است. اما جنيان موجوداتي هستند نيرومندتر از انسان كه قابليت ظهور به شكل هاي مختلف را داشته و توانمند برصعود به آسمان و كارهاي ديگرند. البته همانند آدميان مكلف به تكاليف و داراي اختيارند و بهشت و دوزخ نيز براي آنان وجود دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.