مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24462 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

كمال چيست و آيا هدف انسانها رسيدن به كمال است
كمال هر موجودي رسيدن به درجات وجودي است كه امكان رسيدن به آن را دارد؛ مثلا يك دانه سيب قوه تبديل شدن به يك درخت تنومند و زيبا و پر از شاخه هاي سرسبز و ميوه هاي لذيذ و خوشمزه را داراست و رسيدن به چنين وضعيتي براي آن كمال و حركت در مسير تكامل است. برعكس پوسيده شدن آن دانه انحطاط و حركت در خلاف مسير تكامل است. در وجود آدمي نيز شرايطي است كه با تلاش جدي و مجاهدت هاي طولاني مي تواند به ساحت قدس الهي بار يابد و به او تقرب جويد تا آن جا كه به حقيقت مطلق هستي - كه كمال محض و مطلق است و در او هيچ حد و محدوديت و نقصاني نيست - متصل گردد و در او فاني شود و اين كمالي است از هر چيز برتر و در بر دارنده بهجت و انبساطي است فوق تصور. بخش ديگر سوال دوم شما در واقع بازگشت به سوال اول مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.