مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24465 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه ثبات ايمان و خارج شدن وسواس و ترديد درباره خداوند و شناخت عالم هستي چيست؟
عمده مسائل شما، به درك هستي و جايگاه آدمي در آن بازگشت مي كند. وجود اين مسأله براي انسان، خود اولين گام در مسير رشد و كمال است. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند: {Hرحم اللَّه امرء علم من اَين و في اَين و الي اَين H}{M؛ رحمت خدا بر آن بنده باد كه بداند از كجا آمده، در چه جايگاهي قرار گرفته و رو به كدامين جهت داردM}. بسياري از انسان ها ساليان متمادي بر پهندشت گيتي زيست مي كنند، بدون آنكه به درستي چشم خود را بر پهنه هستي افكنده و در جست و جوي فلسفه حيات و جايگاه خود در اين نظام شگرف باشند. بنابراين سؤالاتي كه براي شما وجود دارد، اولين لحظه بيداري و هشياري آدمي است؛ ليكن آنچه مهم است، در سؤال و ترديد نماندن و گذر به سوي علم و اطمينان است. به نظر مي رسد در اين رابطه در حال حاضر شما نيازمند مطالعه متون فلسفي نيستيد، هر چند در تداوم راه مطالعه، آن متون نيز مي توانند به شما كمك كنند. آنچه در اولين قدم، شما را مدد مي رساند، مطالعه متوني است كه در شما بهجت، و انبساط و خوشبيني نسبت به نظام عالم و رابطه دوستانه و محبت آميز با پروردگار عالم پديد آورد. در كنار اين گونه مطالعات، شما نيازمند يك برنامه كاربردي جهت رفع پديده هايي مانند: حساسيت، وسواس و ضعف اراده هستيد. در اين رابطه پيشنهادهايي تقديم مي گردد. لازم است در انجام آنها جديّت به خرج دهيد و در صورت تمايل پس از چند ماه مجدداً با ذكر نتيجه، با اين واحد مكاتبه فرماييد تا گام هاي و راهكارهاي بعدي بيان گردد: 1- كتاب هاي علمي پيرامون نظم و شگفتي هاي آفرينش را مطالعه فرماييد؛ از جمله : راز آفرينش انسان كرسي موريسن ، ترجمه سعيدي اثبات وجود خدابه قلم چهل تن از دانشمندان ترجمه احمد آرام شگفتي هاي آفرينش جعفر سبحاني فلسفه آفرينش انسان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.