مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24466 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي شود خدا را ديد؟ آيا پيامبر(ص) با چشمانش حضرت احديت رامشاهده كردند؟
رؤيت او با بصيرت، معرفت و نورانيت دل بوده است و خداوند هرگز با چشم سر قابل مشاهده نيست؛ زيرا چشم و ديگر حواس پنج گانه قادر به مشاهده امور جسماني هستند و خداوند جسم نيست. از توضيحات فوق روشن مي شود كه پيامبر با چشم سر حضرت احديّت را نديده اند؛ زيرا اساساً چنين چيزي محال است، چنان كه خداوند به حضرت موسي فرمود: {H{/Bلَنْ تَرانِي {w15-16w}{I7:143I}/}H}؛ {Mاي موسي هرگز مرا نخواهي ديدM}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.