مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24467 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر تكبر و خودستايي بد است پس چرا خداوند از خود تعريف مي كند
تكبّر و خودستايي از آن رو بد است كه اولاً در بسياري از موارد غير واقعي است؛ يعني، انسان به كمالي كه ندارد خود را مي ستايد و ثانياً در مواردي هم كه واقعي باشد غير استقلالي است؛ يعني، همه كمالات از خداست و ما در همه اينها وامدار اوييم. پس به جاي خودستايي بايد صاحب اصلي كمالات را بستاييم، در حالي كه خداوند كمال مطلق است و در هيچ چيز، وامدار ديگري نيست. بنابر اين تكبر او به معناي غرور پوچ نيست؛ بلكه عين حقيقت كبريايي اوست و خودستايي او در حقيقت ستايش كمال است. از طرف ديگر خودستايي به طور مطلق بد نيست؛ بلكه در مواردي انسان هم بايد امتيازات خود را باز گويد و خود را بشناساند تا در پرتو آن بتواند خدمتي به بشريت انجام دهد. چنان كه حضرت يوسف به هنگام درخواست پست وزارت دارايي، خود را چنين معرفي كرد: {A{/Bإِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ {w6-8w}{I12:55I}/}...A} {V(سوره يوسف، آيه 55)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.