مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24518 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تكليف كساني كه از روي ناداني مرتكب گناه مي شوند چيست؟
جاهل يا قاصر است يا مقصر؛ جاهل مقصر كسي است كه در حصول جهل خود دخالت داشته يا مي توانسته جهل خود را برطرف كند و كوتاهي كرده است. جاهل قاصر كسي است كه آن دو قيد بالا را ندارد. گفتني است كه جاهل قاصر مؤاخذه نمي شود؛ ولي جاهل مقصر مؤاخذه مي شود. در هر حال هر دو دسته بايد بعد از آگاهي، از گناه كناره گيري و توبه كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.