مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24522 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مراد از ولايت كه شرط قبولي اعمال قرار داده شده چيست؟
با توجه به اين كه ولايت از مسائل اعتقادي است و مسايل عقيدتي زيربنا و اساس امور عملي هستند نقش آن در صحت و بطلان اعمال بسيار منطقي و موجه است و تضادي با روايتي كه نماز را مبناي قبولي اعمال مي داند ندارد، زيرا نماز نيز در ميان ستون دين قلمداد شده، بنابراين در درجه اول عقايد زيرساخت اعمال اند، سپس در ميان خود اعمال ترتب و مدارج وجود دارد و برخي نسبت به ديگري حالت كليدي و زيربنايي دارد و چون ولايت از عقايد است اساس و زيرساخت نماز نيز مي باشد. اما معناي ولايت به طور فشرده تولي در امور ديني است و آن دايره اي وسيع دارد كه دوجنبه آن بسيار مهم است: 1- مرجعيت ديني، 2- زعامت و رهبري سياسي و شناخت و پذيرش مراجع ذي صلاح بعد از پيامبر براي اخذ معالم دين و تفسير و تبيين صدور حد صحيح دين، قرآن و سنت و پذيرش و زعامت آنان در امور دين و دنيا همان مسأله ولايت است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.