مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24525 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به روايات اعمال شخص گنهكار مانند نذر و خيرات و دعا پذيرفته مي شود؟
همه ما ممكن است به نوعي گناه كار باشيم؛ زيرا هيچ كدام معصوم نيستيم؛ ولي براساس روايات و فرمايشاتي كه از بزرگان دين رسيده است، انسان هيچ گاه نبايد از درگاه خداوند نااميد باشد. در روايتي آمده است: اگر گناه شما به اندازه همه جن و انس باشد، باز هم از درگاه خداوند نااميد نباشيد، زيرا او تواب و غفار است؛ يعني كسي كه بسيار توبه پذير و آمرزنده است. عبادت جن و انس را هم انجام داديد، نبايد مغرور شويد و فكر كنيد قبول شده، بهشتي خواهيد بود. مؤمن بايد بين خوف و رجا به سر برد. همين اندازه كه انسان اقرار واعتراف به گناه كاري داشته باشد، توبه محسوب مي شود. از نظر بزرگان اهل معرفت اولين قدم براي خودسازي، همين حالت توجه به گناه و بيداري است. از درگاه خدا نااميد نباشيد و بدانيد كه اگر با حالت توجه و تضرع به درگاه او دعا كنيد، ان شاءالله قبول واقع خواهد شد. ضمناً نه تنها دعا و طلب آمرزش براي پدر مرحومتان مورد قبول واقع مي شود و فايده اش عايد ايشان مي شود، بلكه هرگونه خيرات و نذورات هم در صورتي كه با اخلاص باشد قبول است. براساس بعضي روايات خيراتي كه انسان براي ميت مي فرستد، در طبقي از نور مي گذارند و نزد او مي برند و مي گويند اين هديه اي است كه فلاني براي تو فرستاده است، او هم خوشحال مي شود و براي فرستنده دعا و طلب مغفرت مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.