مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24619 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا گناه، حركت بر ضدّ تكامل هستي است؟
معناي صحيح اين سخن اين است كه انسان همانند موجودات ديگر براي پيمودن راه تكامل آفريده شده است و تكامل انسان در پرتو عبادت خدا و فرمان بردن از او است; بنابراين، گناه تخلّف از دستورات خداست، حركت برضدّ تكامل هستي است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ519ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.